Actions privées

Action Organisation Date de début Date de fin  
Campus "An der Dällt" goes Fairtrade Schoul an Maison Relais Schëtter 04.05.2020 08.05.2020 savoir plus
Fairtrade Frühstück - Garderie Butzenhaff elisabeth Anne asbl elisabeth-Anne asbl 08.05.2020 08.05.2020 savoir plus
Mir baken fair fir eisen Gebuertsdag Maison Relais Waldbillig 23.05.2019   savoir plus